Wszystkie usługi działają poprawnie

 • Exea Cloud PDC

  Online

 • Exea Cloud SDC

  Online

 • VMware Cloud Director Availability

  Online

 • Exea PDC S3 Object Storage

  Online

 • Exea SDC S3 Object Storage

  Online

 • Exea Cloud Backup

  Online

 • Exea Backup Veeam

  Online

 • Exea Backup Acronis

  Online

 • Exea PDC Network

  Online

 • Exea SDC Network

  Online

 • Panel Exea365

  Online

 • API Exea365

  Online

 • Exea Kolokacja

  Online